They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Moja mała Ojczyzna... nie smaczna mi włoszczyzna i skandal też...

Temat: wiązania jonowe i atomowe
Podchodząc do tej kwestii bardzo fachowo, wiązania jonowe, to takie, w którym w którym różnica elektroujemności pierwiastków jest wyższa, aniżeli 1,7. Najczęściej mówimy o nich w przypadku związków w stałym stanie skupienia. Należy też pamiętać, iż największy udział tego rodzaju wiązania można zaobserwować w związkach litowców z fluorowcami Tabelę elektroujemności znaleźć nie problem - chociazby tutaj: KLIK Tym samym wiemy, że wiązanie jonowe występuje w takich związkach jak (nie istnieje taki związek jak ) i ... Co zaś się tyczy wartościowości - to akurat chyba najbardziej błahe zadanie z możliwych... Siarkowodór - wartościowość siarki: 2, wartościowość wodoru: 1 Węglik glinu - wartościowość węgla: 4, wartościowość glinu: 3 Tlenek chloru (VII) - wartościowość tlenu: 2, chloru - jak w nawiasie Kwas solny - wartościowość zarówno wodoru, jak i chloru: 1 Bromek magnezu: wartościowość magnezu: 2, wartościowość bromu: 1 Metan: wartościowość węgla: 4, wodoru: 1 Tlenek glinu - wartościowość tlenu: 2, wartościowość glinu: 3 Tlenek siarki (VI) - wartościowość tlenu: 2, wartościowość siarki jak w nawiasie Dwutlenek węgla - wartościowość tlenu: 2, wartościowość węgla: 4 (nie ma czegoś takiego jak - kobalt nie jest gazem ) Tlenek krzemu - wartościowość tlenu: 2, wartościowość krzemu: 4 Swoją drogą, wartościowości niektórych pierwiastków są naprawdę sztampowe - tak jak np. wodoru i wszelakich litowców (zawsze wartościowość = 1), tlenu (zawsze wartościowość równa 2, pomijając niektóre wyjątki - ale w gimnazjum niepotrzebnie sobie tym głowę gmatwać ) czy innych niektórych pierwiastków... Spójrz w układ okresowy To przydatne źródło wiedzy :)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1333